1 minuut leestijd (180 woorden)

Toetredingsvoorwaarden Febepol

Er wordt een aantal voorwaarden gesteld om als nieuw lid toe te treden. De kandidatuur van een onderneming moet eerst aanvaard worden door de stuurgroep. Na een proefperiode van één jaar, kan een onderneming haar definitief lidmaatschap aanvragen. Deze moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering met twee derde meerderheid.

Om als kandidaat-lid te worden aanvaard, dienen volgende voorwaarden te zijn vervuld :

  • Lid zijn van de Koninklijke Federatie der Complementaire Ondernemingen van het Bouwbedrijf (FEDECOM) en de bijdrage betaald hebben
  • Aangesloten zijn bij het Paritair Comité van het Bouwbedrijf voor alle arbeiders
  • Een ondernemer of vennootschap zijn van Belgische nationaliteit
  • Geregistreerd zijn
  • Het bewijs leveren dat men in orde is met zijn sociale en fiscale verplichtingen
  • De bedrijfsleider moet beschikken over minstens 5 jaar ervaring in de sector van gepolijste betonvloeren, waarvan minstens drie jaar in een leidinggevende functie
  • voldoen aan alle wettelijke en reglementaire veiligheidsvoorschriften
  • De onderneming moet over een eigen aangepast en professioneel verantwoord machinepark beschikken
  • Verzekerd zijn in burgerlijke aansprakelijkheid voor een bedrag van 500.000 euro.
  • Aanvaard worden door de commissie die door dit Charter wordt ingesteld×
Blijf geïnformeerd

Wanneer u zich abonneert, sturen we u een e-mail wanneer er nieuwe updates op febepol zijn, zodat u deze niet mist.

Kwaliteitscharter Febepol
Cron Job Starts