2 minuten leestijd (467 woorden)

Kwaliteitscharter Febepol

Laat ons samen werken om een aantal ethische spelregels voor FEBEPOL-dienstverleners uit te schrijven zodat we samen kunnen werken aan meer kwaliteit binnen de sector van de gepolierde betonvloeren.

Werkgroep Febepol, 2012

Wat is het kwaliteitscharter van Febepol? 

Het kwaliteitscharter van FEBEPOL is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen.

Het beoogt het tot stand komen van een sectorale ethiek die uitgroeit tot de norm voor heel de sector van de betonpolierders.

Alle leden van FEBEPOL verbinden zich er toe dit kwaliteitscharter altijd en onverkort toe te passen, en te laten toepassen, zowel naar de letter als naar de geest, in hun relaties met alle partijen die betrokken zijn bij hun economische activiteiten, met inbegrip van de overheid. 


Wie heeft het kwaliteitscharter van febepol ondertekend? 

Het staat de leden van FEBEPOL vrij om het kwaliteitscharter al dan niet te ondertekenen.   Indien het lid dit kwaliteitscharter ondertekend, wil dit ook zeggen dat men zich hier naar zal gedragen.  Leden bekrachtigen deze verbintenis door de ondertekening van dit charter door een vertegenwoordiger van het (kandidaat-) lid die bevoegd is om dit laatste te verbinden.

Dit heeft dan voor de kandidaat het voordeel dat hij weet dat werknemers en de onderaannemers van het lid gebonden zijn door het kwaliteitscharter.

Een lijst van leden dewelke het kwaliteitscharter ondertekend hebben kunt u terug vinden wanneer u op deze webiste registreert.

Definities 

Klant

d.i. de opdrachtgever, namelijk de rechtspersoon, de natuurlijke persoon of het organisme dat een opdracht aan een lid toevertrouwt en deze dus ook geheel of gedeeltelijk financiert.
Lid

degene die de opdracht uitvoert, d.i. de bij FEBEPOL aangesloten rechtspersoon of natuurlijke persoon, deze laatste in de mate dat hij activiteiten uitoefent die vergelijkbaar zijn met deze van de rechtspersonen in dezelfde sector.
Kandidaatde natuurlijke persoon die bereid is een arbeidsovereenkomst te sluiten met een lid, de natuurlijke persoon die bereid is een arbeidsovereenkomst te sluiten met een klant, en/of getest en/of beoordeeld te worden, de natuurlijke persoon met het statuut van een zelfstandige, of de rechtspersoon, die bereid is om een handelsovereenkomst te sluiten met een lid, om voor of bij een klant te werken, de natuurlijke persoon die begeleiding en/of opleiding krijgt.
Werknemer
de natuurlijke persoon die een arbeidsovereenkomst sloot met een lid om een opdracht te vervullen bij of voor een klant.
Onderaannemerde rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een handelsovereenkomst sloot met een lid om een opdracht te vervullen bij of voor een klant.Medewerker:de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die namens het lid handelt en meewerkt aan het tot stand komen en/of afhandelen van alle overeenkomsten tussen het lid en zijn klanten, kandidaten, werknemers of zelfstandige onderaannemers, of aan elke vorm van ondersteuning daarbij.
×
Blijf geïnformeerd

Wanneer u zich abonneert, sturen we u een e-mail wanneer er nieuwe updates op febepol zijn, zodat u deze niet mist.

Toetredingsvoorwaarden Febepol
Cron Job Starts