Patrick Noe
Patrick Noe
Cluster Complementaire Bedrijven

FeBePol | Federatie der Belgische Betonpolierders | Fédération des polisseurs de béton belges

FEBEPOL - Belgische Federatie van Betonpolierders – is een landelijke beroepsvereniging die de sectoriële belangen wil verdedigen van alle ondernemingen die actief zijn in de aanleg van gepolierde betonvloeren.

De steeds veranderende context waarmee deze sector te maken heeft op vlak van technische regelgeving en sociale en fiscale wetgeving, de tewerkstellings- en mobiliteitsvraagstukken, maar tevens de toename van problemen van technische aard, waren dé belangrijkste argumenten om deze vakgroep op te richten.

 

Febepol maakt sinds 2012 deel uit van de Cluster Complementaire Bedrijven  van het bouwbedrijf (FEDECOM vzw) die op zijn beurt behorende tot de Confederatie Bouw.

+ Inovatie

Febepol, wil niet alleen de laatste nieuwe trends in gepolierde betonvloeren volgen, maar als vakorganisatie willen we ook sturend zijn om er voor te zorgen dat al onze leden innoverend en op de hoogte zijn van de laatste nieuwe technieken.

+ Samenwerking

Daar de sector van gepolierde beton vloeren zo specifiek is, wensen we alle mensen met ervaring samen te brengen. Zodat het mogelijk is om over verschillende bedrijven samen te werken om grotere projecten tot een goed einde te brengen.

+ Creativiteit

Beton is een eerlijk materiaal dat veel creatieve mogelijkheden biedt. Febepol wenst dan ook een adviestaak voor (tuin)architecten en andere (algemene) aannemers aan te bieden.

+ Expertise

Febepol wilt expertise delen tussen de verschillende leden. Een expert wordt geacht veel kennis en ervaring te hebben op een bepaald terrein. Een expert kan als deskundige geraadpleegd worden door een ander, bijvoorbeeld een particulier, een organisatie of een rechtbank.

+ Kwaliteit

Febepol werkt overkoepepelend tussen alle Belgische Polierders. We wensen te we werken aan nieuwe normeringen die de kwaliteit in onze sector verhogen. Dit tot algemeen voordeel van de eindklant.

Cron Job Starts