• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Febepol kwaliteitscharter

Onze ethische spelregels voor FEBEPOL-dienstverleners.

febepol kwaliteit

Het kwaliteitscharter van FEBEPOL is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen.

Het beoogt het tot stand komen van een sectorale ethiek die uitgroeit tot de norm voor heel de sector van de betonpolierders.


Alle leden van FEBEPOL verbinden zich er toe dit kwaliteitscharter altijd en onverkort toe te passen, en te laten toepassen, zowel naar de letter als naar de geest, in hun relaties met alle partijen die betrokken zijn bij hun economische activiteiten, met inbegrip van de overheid. deze verbintenis is een conditio sine qua non om lid van FEBEPOL te worden en te blijven. de (kandidaat-) leden bekrachtigen deze verbintenis door de ondertekening van dit charter door een vertegenwoordiger van het (kandidaat-) lid die bevoegd is om dit laatste te verbinden.

Definities

in dit kwaliteitscharter wordt volgende terminologie gebruikt.

Klant
d.i. de opdrachtgever, namelijk de rechtspersoon, de natuurlijke persoon of het organisme dat een opdracht aan een lid toevertrouwt en deze dus ook geheel of gedeeltelijk financiert.
Lid
degene die de opdracht uitvoert, d.i. de bij FEBEPOL aangesloten rechtspersoon of natuurlijke persoon, deze laatste in de mate dat hij activiteiten uitoefent die vergelijkbaar zijn met deze van de rechtspersonen in dezelfde sector.
Kandidaat
de natuurlijke persoon die bereid is een arbeidsovereenkomst te sluiten met een lid, de natuurlijke persoon die bereid is een arbeidsovereenkomst te sluiten met een klant, en/of getest en/of beoordeeld te worden, de natuurlijke persoon met het statuut van een zelfstandige, of de rechtspersoon, die bereid is om een handelsovereenkomst te sluiten met een lid, om voor of bij een klant te werken, de natuurlijke persoon die begeleiding en/of opleiding krijgt.
Werknemer
de natuurlijke persoon die een arbeidsovereenkomst sloot met een lid om een opdracht te vervullen bij of voor een klant.
Onderaannemer
de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een handelsovereenkomst sloot met een lid om een opdracht te vervullen bij of voor een klant.Medewerker:de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die namens het lid handelt en meewerkt aan het tot stand komen en/of afhandelen van alle overeenkomsten tussen het lid en zijn klanten, kandidaten, werknemers of zelfstandige onderaannemers, of aan elke vorm van ondersteuning daarbij.
17 Jan, 2021

Zoeken

banner febepol

Copyright Siteguru WebdesignSiteguru Webdesign